Sunday, June 29, 2014

အမ်ိဳးအစားတူ ဆင္းမ္ကတ္အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆုိမႈကို အခမဲ့ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစီစဥ္ေန

အမ်ိဳးအစားတူ ဆင္းမ္ကတ္အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆုိမႈကို အခမဲ့ သတ္မွတ္ရန္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားစီစဥ္ေန
==============

ေနာ္ေဝႏွင့္ ကာတာႏုိင္ငံတုိ႔မွ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏မုိဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္ အခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈကို ထည့္သြင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ ေပးေဆာင္ရန္မလိုသည့္ အစီအစဥ္သည္ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုက ေရာင္းခ် မည့္ Package Plan မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည့္အစံုဖတ္ရန္ ===> http://www.myanmarinternetjournal.com/content/13305#sthash.Giro3DxP.dpuf

No comments:

Post a Comment